Skip to Content Skip to Search Go to Top Navigation Go to Side Menu


"color" Tag


A Printed Book History 6 : Een regenboog aan epistemologische verlangens


Friday, May 18, 2012

 

the edition Suhrkamp designed by Willy Fleckhaus, 1963

In de collectie viel me op hoe vroeg sommige visuele elementen en experimenten al voorkwamen, hoe secuur en grafisch de encyclopedische tekeningen uit de periode voor het gebruik van fotografie waren, hoe imposant tastbaar en onhandelbaar de grote boeken met hun uitpuilende handgelegde papieren waren. Maar ik heb iets heel simpels gekozen om de overgebleven 300+ woorden aan op te maken:

 

 

Een serie boeken die bestaat uit uitgaven in verschillende kleuren waardoor de boeken samen een regenboog vormen. De boeken spraken me ook inhoudelijk aan, bij elkaar vormen ze een collectie waar je behoorlijk cultuur kritisch en radicaal dan wel wijs van zou worden (de collectie bevat een aantal niet canonische filosofen en figuren en leek me daarom des te interessanter). De serie is een selectie die door zijn vormgeving compleet probeert te zijn maar duidelijk niet conventioneel is. Voor mij is deze regenboogcollectie een simpele maar daarom niet minder mooie manier om te appelleren aan het verlangen om een serie boeken te hebben gelezen en ze herkenbaar en toch gedifferentieerd in de kast te hebben staan. Bovendien vormen ze een geheel, zijn ze bij elkaar een ‘compleetheid’, een overzicht. Ze lossen het epistemologische verlangen in van ieder die een boek koopt en daarmee hoopt alles of tenminste alles van iets te weten te zijn gekomen.

Los van elkaar zouden de kaften zomaar een kleur zijn, of zou het je juist op kunnen vallen dat de kleur bijzonder is, een tussenin-kleur, de ene kleur noch de andere. Ook zullen een aantal boeken uit de collectie steeds een ander kleurenpalet vormen. Dat palet ontstaat ondermeer door de voorkeur van iemand voor bepaalde boeken uit de serie. Het heeft ook iets kinderachtigs of oppervlakkigs om boeken op kleur in te delen, op ‘vorm’, niet op ‘inhoud’. Ik denk dat gezien de inhoudelijke zwaarte van de boeken juist de nuance van de verzameling als complete verzameling ?het hele scala wat je ermee te zien en te lezen krijgt? wordt benadrukt.

Wat de tentoonstelling me ondermeer duidelijk maakte is dat er bepaalde dingen bestaan die aantrekkelijk zijn en blijven, en dat het misschien die dingen zijn die grafisch kunnen worden genoemd als je er mee breekt of speelt. Sommige grafische clichés kregen in de tentoonstelling voor mij als het ware hun oprechte bron of context terug. De regenboogcollectie had een dergelijk cliché kunnen worden, maar misschien is het daar te aantrekkelijk en te uniek voor gebleven. Na wat onderzoek op internet kwam ik erachter dat op een paar andere regenboogboekuitgaven en een op kleur geordende boekenwinkel in New York na, vooral juist andere dingen op kleur gesorteerd worden. Vele collecties bestaan uit objecten uitgegeven in alle kleuren (vooral objecten waar je er meer van nodig hebt of kan hebben, zoals glazen, pennen, sokken, groente en fruit etc.) Rangschikking op kleur wordt veel gebruikt om wellicht functionele redenen. Maar ik vind het idee of vermoeden dat een regenboog collectie ook als een poging kan worden beschouwd om compleet te zijn interessanter. Dat idee laat zich ook illustreren door het werk Wonderkamer (2004) van Arnaud van den Heuvel. Vooral de ondertitel maakt de poging om een alomvattend overzicht te geven expliciet.

 

 

“An installation with all the images of the World in a room, sorted by color”.

concept
Visitors of the Wonderkamer (Miracle Room) enter an image-flow: a collection of thousands of images taken from their original context on the internet and arranged in a coloring scale from black to white.”

post by Victorine van Alphen

 

Blurb


Wednesday, January 18, 2012

 

this post is part of he subjective library project "Unopened Book"
the book can be found at the Rietveld library : catalog no : -vis-5


Wednesday, January 18, 2012

entering.
sucked in.
floating.
utterly detached.
vanishing edges.
out of focus.
trying to resume.
luminous.
reverberation.
collapsing borders.
surfaces.
totally surrounded.
circling around.
indifferent.
spinning.
round. round.
lined.
behind.
different shades of. red. yellow. purple. green. blue. pink. black. white. grey. brown. orange.
passing by.
driving.
forms. square. rectangle. stripes.

trying to summarize.
repack.
total loss of consciousness.
realization.
scattered.
vague.
blurry.
still floating.
losing direction.
packed.
rapped.
interest.
curiosity.
surprise.
amusement.
hope.
joy.
elation.
triumph.
attraction.
desire.
admiration.
panic.
aversion.
disgust.
revulsion.
fear.
anger.
rage.
cruelty.
hate.

greed.
jealousy.
sorrow.
grief.
remorse.
embarrassment.
shame.
guilt.

with hands forward walking. touching. scanning.
soft. squeeze. searching for edges.
lost. still floating.
vanishing.
deleting.

disappeared.

 

this post is part of he subjective library project "Unopened Book"
the book can be found at the Rietveld library : catalog no : -rothk-5

Colouring Interiors


Thursday, November 24, 2011

 

There is no spectacular reason why I chose this Wendingen magazine. I haven’t had the luck to know anyone who owns such furniture or designed their home according to the Amsterdam School. But maybe because I know so little about the Amsterdam School and the Stijl I became curious in it’s influence on present design, art and architecture. Additionally, how do we people living in the 21st century look at the ideologies of the artists like Piet Kramer, Gerrit Rietveld and W. M. Dudok? Also, what do we think of the photographs of interiors that were designed by these designers?

 


The first thing I thought of when I saw the photographs is that I wouldn’t want my house to consist of only primary colors with the black, white and gray colour combination. I generally find their houses too impersonal and geometrical because of the lack of spontaneity and absurdity.
The Schröder-Rietveld House, however, I find exceedingly playful because of the ability to turn an open space into separate private rooms. Also, the practicality of the house is simple, sincere and has its particular charm.

The main reason why I liked this ‘Wendingen’ magazine was because of the numerous black/white photographs. My focus also drew to the captions underneath the photographs as they tried to describe the colors of the furniture, which you could not see or even guess.

For some years ago I liked to find old , black & white pictures of random rooms. I would use colored pencils to color these, for example, living rooms or dining rooms in. I would attempt to make the color combinations expressive, intense and sometimes clashing so they become livelier.

I like to work with themes such as nostalgia: focus on the beauty as on the absurdity of it. The furniture in the ‘Wendingen’ issue have a touch of nostalgia now, which I do not believe that someone like Rietveld or Kramer would have wanted their designs to turn into. This is simply bound to happen, so the interesting part to it now is what to do with these photos in the Wendingen issue?

There were several photographs of Piet Kramer‘s work in the issue, which I genuinely like, and who is now one of the known key figures of the Amsterdam School. I did a bit of investigation on him to see what else he has made, how his style developed and who he worked with etc. This I considered to share on the blog but I did not desire to simply focus on him but specifically on the work shown in the issue. I wanted to rediscover the style of the Amsterdam School and turn these practical and geometrical methods into something bourgeois and decorative and work against their ideology, without offending them.

 

(more…)

Color and sex


Friday, May 13, 2011

A lecture by Linda van Deursen.
A lecture about De Stijl still being relevant in contemporary graphic design

For me the most fascinating part of the lecture was when Linda van Deursen showed that De Stijl is still present within the Gerrit Rietveld Academie. “Everything you do inside or around the school is in dialog with the school”
She talked about the building designed by Gerrit Rietveld himself: a simple glass box put over a concrete structure. She also talked about how he chose grey as the most neutral color for the background of the space we work in.  According to Rietveld; “students works will give color to the school”.
For outside the working space he did put some color; the primary colors. The floors yellow blue and red, the toilet doors yellow.
I believe that in the beginning there where no male or female tags on the toilet, just the yellow color. I don’t think he would put something that sexist in this concept.
The floor used to be from a less strong material, making it prohibited to wear heels inside the school.  This was changed later, so you could wear heels in school.

She made me look at this subject in a certain way. Rietveld his primary colors are very open to different possibilities: when you mix the colors, you can make any color you want. This made me think of an opposite way we use colors;
the colors in the routes our two different sexes

It starts before we are even born, the moment your sex is discovered.
Blue for boys, pink for girls.
I see these two routes where we split the things in our lives. For the boys we buy their first pluche football, something from the blue route.
And for the girls their first dress, something from the pink route.
The boys are raised playing competitive games with other boys.
The girls are raised picking out a new color for their dresses,
the first steps of these two very narrow routes in this not so open space.

By the time we are four we already get to see the end of the routes.
We see that we eventually all will get married and have children.
After you have learned this you will soon discover that there is absolutely no way for boys and girls to be on the same route.  The world is now split up in to separate sides.

There are of course people that are not able to fit in these routes.
They either go to the other side, to be a boyish girl on the blue side or a girly boy on the pink side or they have to figure out a new route. Since you were given only blue and pink you end up mixing and since pink and blue can only make one color you end up with the purple route.

Start with Rietvelds three colors and there won’t be dead ends like that.
If you don’t fit in your yellow, blue of red route you can mix it up in all directions.
This education could be seen as an alternative space where you won’t get stuck. You can get loose of your brought by view and look in a primary colored base way in a space where this is supported by your surroundings.

Linda van Deursen mentioned in her lecture that she could have made this lecture about anything  “I was trying to see if there were some links and there are”. For me there was the link between the blue and pink opposite to the red, yellow and blue.
You can write anything about this and maybe that is what it is about in the greater picture: you apply this institute on yourself.

This lecture was originally called "L’héritage De Stijl à la Gerrit Rietveld Academie d’Amsterdam" and developped within the program connected to the 'Centre Pompidou': Mondriaan /De Stijl

Kandinsky’s Color Theory


Tuesday, December 8, 2009

Since I have chosen books in which the yellow color has been part of the content in different contexts, I took a book by Wassily Kandinsky for the last posting. The book describes a Color Theory according to Wassily Kandinsky, “Concerning the Spiritual in Art”. Here is his theory of the color yellow and the color that he thinks is the most opposite of yellow (blue).

Yellow means “warm,” “cheeky and exciting,” “disturbing for people,” “typical earthly color,” “compared with the mood of a person it could have the effect of representing madness in color […] an attack of rage, blind madness, maniacal rage.

Blue means “deep, inner, supernatural, peaceful “Sinking towards black, it has the overtone of a mourning that is not human.” “typical heavenly color”

Number: Kan 5

The Color of Anita


Tuesday, December 8, 2009

How can one relate a name through/with art?

Once I entered the library I walked the same isle but turn my back into the one I had been looking at for the last 2 postings. Now, I had in front of me a cabinet full of names. Van Gogh, Warhol… among many others. So, how can I relate a name with another name?

– I found no solution immediately –

I remember having once a conversation about how names, days of the week, words, etc, can give a feeling of color to certain individuals. The whole theory also applies in a more scientific way when it comes to sound waves in music. I wonder if you have ever seen a colorful symphony…

Immediately I decided to think about Anita . I was sure there must be something that catches my attention, something special. It always seems to work that way when it comes to Anita .

So I searched, my eyes went up and down, side to side quickly through the archive. On the right hand corner a thin small booklet with what it seems like a paper cover sticks out from all the grey thick names. It was not only catching my attention due to its bright colors but also due to the physical position of the booklet; It was sticking half way out as if someone had started the job for me.

Once I took out the six page booklet and opened it I found inside several painted portraits of women. To tell you the truth, I was not surprised, like I said before, there is something special with this Anita . I then shifted my focus on portraits, leaving the first two posts behind, and moved again to my focus on the color of the cover.

Almost like a kids riddle I identify “orange on the outside, yellow on the inside… Can you guess what it is?” Interesting how these two colors remind me of Anita for some reason. At least reminds me of a certain aspect of the name.

Once at home I research on the meaning of colors:

-Yellow is the color of sunshine. It’s associated with joy, happiness, intellect, and energy.

-Orange combines the energy of red and the happiness of yellow. It is associated with joy, sunshine, and the tropics. Orange represents enthusiasm, fascination, happiness, creativity, determination, attraction, success, encouragement, and stimulation.

It is not only Anita’s intellect, energy, creativity, attraction, success, but Maria’s combined fascination, determination, encouragement, and stimulation towards this assignment which gave color to what it is now for me a symbol.

-To my surprise, once I rented out the book, it was not identified by the computer. Hence, it has no reference number, just a reference color.

Your body is a battleground


Monday, December 7, 2009

Thinking of women artists and graphic design leads me to the work of Barbara Kruger. It connects design, feminism, art and references also to my personal story, namely of seeing an exhibition of her work and loving it.

The work of Barbara Kruger can be qualified both as conceptual art and graphic design. She combines black and white photographs with phrases set in vivid colors, juxtaposing imagery and text. Her work addresses the complex interconnection of gender and the marketplace, and criticizes sexism and the circulation of powers within cultures.

I find her work interesting because it is interdisciplinary. She is not bothered by formal qualifications (is it design, is it art, is it politics?), but instead says that she likes to work with words and images. She wants to address her audience directly, and chooses the medium which she finds fitting. This ‘no fuss’ attitude in combination with the content of her work is inspiring.

708.4 Isa 1

Guerilla Girls


Monday, November 23, 2009

The advantages of being a woman artist:

‘Being reassured that whatever kind of art you make it will be labeled feminine.’

‘Being included in revised versions of art history.’ (Guerilla Girls)

After listening to a presentation on feminist art I contemplate these statements. I find them funny, but they also make me uncomfortable. What is a woman artist? Are there specific issues she should address?

Later, in the library, I know I have to find a book on design, but first I wander around to find a book that addresses the subject on my mind. Intuitively, I pick up a pink book with feminist essays on art. Later, I return to my initial task and pick up a book on color theory. That book, now lying in front of me on the table, doesn’t speak to me at all. If this is a subjective library, I should just read about feminism instead.

708.4 Lip 2

the cleaning of the Rietveld pavilion


Monday, November 16, 2009

At March 16th 1992, Cornelia, Jane, Greetje, en Weimpje Koelewijn Vermeer cleaned the pavilion of the Gerrit Rietveld Academie.

the soberness and functionality of Rietveld

the neatness and the costume of the women from Spakenburg

respect

space – light – color.

a women that cleans will not lose her morality.

Job Koelewijn, Winner of the Dr A.H. Heineken Prize for Art (2006) talks.
photo’s by Erik van de Boom, reprinted from Rietveld Publication no 76

Neon pink times three


Wednesday, November 4, 2009

Searching without an objective search criterion in a library seems to contradict the way a library is organized. However, after deciding that it is exactly this intellectual approach that I need to abandon, I decide to approach the books basing my choice on feelings and preferences alone.

1. I like graphic art

2. I like vivid colors

I notice a book that is a faded neon pink. I recognize it, because I have it at home, twice. Living with my boyfriend has caused some books to be connected with a twin, and our copies of ‘Een teken aan de wand’ are standing next to each other on the shelf, looking beautiful.

Should I choose this book? Isn’t it too obvious, seeing that I know it, have read it, used it in projects and above all, that it concerns some of my favorite topics: feminism and human rights? Yes I should, neon pink looks even better times three.

754.1 Hof1

reserved space


Tuesday, November 3, 2009

“subjective library” images and flickr tag-cloud

Read the reflections of A and C group’s journey into the Rietveld Library’s Design and Art section. This journey to investigate, made our fascinations, preconceptions and hidden desires manifest. How does a subjective book choice create a personal mirror and leaves traces of tags, connecting Design to Art, exposing autonomy in both.

Read about the subjective, open and intiutive first book choice from the Design section of our library. Wonder about the tags connected to those accounts. Follow the continuing story as a second book is selected based on those tags created. Witness the third posting in which those sets of tags lead us from Design to Art. A move that forces us to reflect upon the connection between them both.

Follow the continuing accounts of the three succeeding investigating postings by clicking on the yellow link. Experience the total list of tags created during this “Subjective Library” Project.

LIST OF TAGS:

3289 days, A4, cover, funky colors, television, unatractive, film photography : fauna, flora, interesting, lines, strange, fluffy, simple, horrible, brainwork, complicated, proud, “to know” : disorder, game, grid, systematization, “One Minute Sculpture” : library, swindler, breaking news, library loser, extraordinary, talented : space, absence-presence, framework, surrounding, returning : abnormal, rediscover, choice, plain, others : 1000, 754., direction, signs, city, direction, traffic, political, posters : blue Pinocchio, screaming, spine of book, blue, Pinocchio, blue fairy, eyecandy, contemporary, folk, mentality : not getting there, unknown, judging by covers, content, connection, strangers, subject : supermarket, theft, housewife, tiny, midlife crisis, multilingual : logic, question, reason, consciousness, interest, remarks, impossible, mathematical, perspective : attraction, strange, swissfolk, art, death, life, love, Maurizio Cattelan : cover, old book, unique, obsession, miniature : Anita, eyes, portrait, dominant, name, color, film : Wiener Werkstätte, characteristic, hand work, mass fabrication, original, process, realization, detail, photography, the nude : cheap fashion, funny, random, tattoo, tribe, weird, mysterious, tribe : attraction, new texture, action, quick, warning, a priori, new, amusement, choices, eye-catching, eyes, random : escape reality, library, overflow of impulses, fruitless reality, jostling time, absorbing force, déjà-vu : arrange, industrial, library, architecture, museum, self-made, Andreas Gursky, index : city, nomadic, reality, funky, colors, interiors : contrast, fat, texture, typography, culture, nudity : conceptional, distance, no image, steps, thinking space, braille : cat, compulsive, font, chaos, subjective, illustration, objective, random, Tadao Ando : airplane, airport, choice, structure, worldmap, 756, 80’s, human, machines, unique, flying : dot, jewelry, shapes & forms, yellow, children, fun, paint, playful, all colors, blue, green, theory : extraordinary, life, normal, objects, absurd : 80’s, desire, fashion, party, techno, desire, fabrics, orgasmatic : alchemy, identical, methaphysics, mysticism, mythology, Arabic, identical, inaccurate, ladies, naked, orient, sculptures, stereotypes : Canada, Indian symbols, kitsch, raven, Indian art, Mexico, Jeff Koons, porn : attraction, gold, meeting an old lover, recognition, cheap, irresistibility, not psychology, wrong, beauty, compare, contrast, couple, same, similarity, together, two books, ugliness : connection, embroidery, hundred years, death, funerals, general terms, invisible, object, spirit, visible : color, feeling, personal story, feminism, graphic : first sight, mystery, old-fashioned, bloody, mad, rituals, revelatory, Yin : oblivion, automatic lives, bottom shelve, eat, mantra, story-making, colorful, dogs, double-take, eat sleep, vases, vegetables : attracted, nothing, black, disturbing.

still curious read the books involved at the Gerrit Rietveld Library, (catalogue numbers are included).


Log in
subscribe