Skip to Content Skip to Search Go to Top Navigation Go to Side Menu


Change the system – Tjeerd Veenhoven


Thursday, November 30, 2017

200.000 jaar geleden ontstond ‘de moderne mens’ (Homo Sapien). In de voorbije jaren zijn we geëvolueerd tot een rechtoplopend, rationeel, gemoderniseerd wezen. Goed? Slecht? Voor allebei valt iets te zeggen. Maar een feit is dat we, met name de laatste paar eeuwen, een extreme focus hebben op ‘groei’, ‘verder gaan’, ‘slimmer worden’ en veelal ‘rijker worden’. Allen op zich niet per definitie ‘slecht’, echter wel wanneer je dit bekijkt vanuit het oogpunt van het heden en de omgang met en staat van de aarde en het milieu. En daarbij zit de mens en zijn welzijn automatisch inbegrepen.

Duurzaamheid, circulariteit, systeemverandering, het is nodig dat we daar bewust van worden en meer nog dat we er ook gehoor aan geven; het systeem drastisch veranderen.

Hoe? Ja, een vraag waar nog geen eenduidig antwoord op is, en waarschijnlijk ook niet op komen gaat. Wel is het mogelijk dat we het systeem als geheel in onze manier van denken veranderen, waarbij vooruitgang en groei automatisch geassocieerd wordt met duurzaamheid, circulariteit en ‘onderdeel zijn van de natuur, de aarde en het universum’.

Deze volledige omwenteling van patronen in het denken en doen ontstaat enkel door simpelweg ‘te beginnen’. En wel bij jezelf. Zodat van hieruit langzaam maar zeker door de tijd heen deze olievlek uitvloeit en uiteindelijk ‘de totale mensheid’ heeft overgenomen.

Nu is deze olievlek de laatste jaren al langzaam iet wat aan het uitvloeien, wat een onwijs goed begin is; het bewustzijn wordt groter, meer mensen starten hun projecten, acties en groeperingen om dit bewustzijn om te zetten in handelen en inmiddels komen meer en meer ideeën en kennis de wereld in om het systeem te veranderen.

Tjeerd Veenhoven, hij is zo’n druppel olie die gelooft in dit uitvloeien en is begonnen met projecten waarin circulariteit van natuur-materiaal, behoud van natuur, duurzaamheid, tegengaan van verspilling, het welzijn van de mens en het terugdringen van milieuvervuiling en de opwarming van de aarde centraal staan. Middels kunst, design en mode brengt hij zijn gedachtegoed én toepassing de wereld in, wat een directe verbinding legt tussen de mensen en deze ‘systeemverandering’. Ik geloof erin dat dit de beste manier is om bewustzijn over deze onderwerpen (en daarbinnen te laten zien dat deze idealen en dromen omgezet kunnen worden in realiteit) te creëren en op die manier de snelste weg zullen zijn naar het ook daadwerkelijk handelen en toepassen van deze idealen en dus naar totale systeemverandering.

Leave a Reply


You must be logged in to post a comment.


Log in
subscribe